wann_uHu_tlmplm2.F 25.7 KB
Newer Older
Daniel Wortmann's avatar
Daniel Wortmann committed
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717
c*******************************************c
c  Muffin tin contribution to uHu-dmi   c
c <u_{k+b1} | H_{k}^{mt} | u_{\theta+b2}> c
c*******************************************c
c  Routine to set up T(lm,lmp) for all   c
c  pairs (b1,b2) and every atom n     c
c                      c
c  Includes spherical and non-sph.     c
c  contributions to Hamiltonian:      c
c  H^{mt} ~ H^{sph} + H^{non-sph}     c
c                      c
c  possible SOC contribution is dealt   c
c  with in a separate routine       c
c*******************************************c
c        J.-P. Hanke, Feb. 2016   c
c*******************************************c
c TODO: local orbital part: epar(jspin)  c
c*******************************************c
   MODULE m_wann_uHu_tlmplm2
   CONTAINS
   SUBROUTINE wann_uHu_tlmplm2(
   >         memd,nlhd,ntypsd,ntypd,jmtd,lmaxd,jspd,
   >         ntype,dx,rmsh,jri,lmax,ntypsy,natd,
   >         lnonsph,lmd,lmplmd,clnu,mlh,nmem,llh,nlh,neq,
   >         irank,mlotot,mlolotot,
   >         vr,nlod,llod,loplod,ello,llo,nlo,lo1l,l_dulo,
   >         ulo_der,f,g,flo,f_b,g_b,flo_b,
   >         kdiff,kdiff2,nntot,nntot2,bmat,bbmat,vr0,epar,
   >         invsat,jspin,jspin_b,
   >         l_skip_sph,l_skip_non,l_skip_loc,
   <         tuu,tud,tdu,tdd,
   >         tuulo,tulou,tdulo,tulod,tuloulo)

   USE m_intgr, ONLY : intgr3
   USE m_radflo
   USE m_radfun
   USE m_tlo
   USE m_sphbes
   USE m_ylm
   USE m_gaunt, ONLY: gaunt1
   USE m_dujdr
   USE m_wann_uHu_radintsra5
   USE m_wann_uHu_tlo
   USE m_constants

   IMPLICIT NONE
C   ..
C   .. Scalar Arguments ..
   INTEGER, INTENT (IN) :: memd,nlhd,ntypsd,ntypd,jmtd,lmaxd,jspd
   INTEGER, INTENT (IN) :: lmd,lmplmd,ntype,irank
   INTEGER, INTENT (IN) :: nlod,llod,loplod,natd,mlotot,mlolotot
   INTEGER, INTENT (IN) :: nntot,nntot2,jspin,jspin_b
   LOGICAL, INTENT (IN) :: l_skip_sph,l_skip_non,l_skip_loc
C   ..
C   .. Array Arguments ..
   COMPLEX, INTENT (OUT):: 
   >    tdd(0:lmd,0:lmd,ntypd,nntot*nntot2),
   >    tdu(0:lmd,0:lmd,ntypd,nntot*nntot2),
   >    tud(0:lmd,0:lmd,ntypd,nntot*nntot2),
   >    tuu(0:lmd,0:lmd,ntypd,nntot*nntot2)
   COMPLEX, INTENT (OUT):: 
   >    tdulo(0:lmd,nlod,-llod:llod,ntypd,nntot*nntot2),
   >    tuulo(0:lmd,nlod,-llod:llod,ntypd,nntot*nntot2),
   >    tulou(0:lmd,nlod,-llod:llod,ntypd,nntot*nntot2),
   >    tulod(0:lmd,nlod,-llod:llod,ntypd,nntot*nntot2),
   >    tuloulo(nlod,-llod:llod,nlod,-llod:llod,ntypd,nntot*nntot2)
   COMPLEX, INTENT (IN) :: clnu(memd,0:nlhd,ntypsd)
   INTEGER, INTENT (IN) :: llo(nlod,ntypd),nlo(ntypd)
   INTEGER, INTENT (IN) :: lo1l(0:llod,ntypd),neq(ntypd)
   INTEGER, INTENT (IN) :: mlh(memd,0:nlhd,ntypsd),nlh(ntypsd)
   INTEGER, INTENT (IN) :: nmem(0:nlhd,ntypsd),llh(0:nlhd,ntypsd)
   INTEGER, INTENT (IN) :: jri(ntypd),lmax(ntypd),ntypsy(natd)
   INTEGER, INTENT (IN) :: lnonsph(ntypd),ulo_der(nlod,ntypd)
   INTEGER, INTENT (IN) :: invsat(natd)
   REAL,  INTENT (IN) :: dx(ntypd),rmsh(jmtd,ntypd)
   REAL,  INTENT (IN) :: vr(jmtd,0:nlhd,ntypd)
   REAL,  INTENT (IN) :: ello(nlod,ntypd)
   REAL,  INTENT (IN) :: epar(0:lmaxd,ntypd,2)
   REAL,  INTENT (IN) :: vr0(jmtd,ntypd)
   REAL,  INTENT (IN) :: f (ntypd,jmtd,2,0:lmaxd),
   >            g (ntypd,jmtd,2,0:lmaxd),
   >            f_b(ntypd,jmtd,2,0:lmaxd),
   >            g_b(ntypd,jmtd,2,0:lmaxd),
   >            flo (ntypd,jmtd,2,nlod),
   >            flo_b(ntypd,jmtd,2,nlod)
   REAL,  INTENT (IN) :: bmat(3,3),bbmat(3,3)
   REAL,  INTENT (IN) :: kdiff (3,nntot)
   REAL,  INTENT (IN) :: kdiff2(3,nntot2)
   LOGICAL, INTENT (IN) :: l_dulo(nlod,ntypd)
C   ..
C   .. Local Scalars ..
   COMPLEX cil,ci,cci,cil1,fac1,fac2,fac3,cilp,cciljj1,ciljj2
   INTEGER i,ii,l,l2,lamda,lh,lm,lmin,lmp,lp
   INTEGER lp1,lpl,m,mem,mems,mp,mu,n,nh,noded,nodeu,nrec,nsym,na,ne
   INTEGER ljj1,ljj2,mjj1,mjj2,lo,lop
   INTEGER ltil1,ltil2,mtil1,mtil2
   INTEGER mlo, mlolo, iu
   INTEGER :: lmini,lmini2,lmini3
   INTEGER :: lmaxi,lmaxi2,lmaxi3
   INTEGER :: lmx,lmx2,lmx3
   INTEGER :: lzb,ll,llp,lljj1,lljj2,lmjj1,lmjj2
   INTEGER :: ikpt_b,ikpt_b2
   INTEGER :: lwn,indexx
   REAL gs,rk1,rk2,sign
   REAL gc1,gc2,gc3,invsfct,e,temp_val1,temp_val2
   REAL t1,t0,t_sphbes,t_ylm,t_radint,t_gggint,t_sphint,t_lo
   REAL tt1,tt2,tt3
   LOGICAL :: l_nns
C   ..
C   .. Local Arrays ..
   COMPLEX, ALLOCATABLE :: yl1(:),yl2(:)
   REAL, ALLOCATABLE :: dvd_non(:,:,:,:,:),dvu_non(:,:,:,:,:)
   REAL, ALLOCATABLE :: uvd_non(:,:,:,:,:),uvu_non(:,:,:,:,:)
   REAL, ALLOCATABLE :: dvd_sph(:,:,:,:,:),dvu_sph(:,:,:,:,:)
   REAL, ALLOCATABLE :: uvd_sph(:,:,:,:,:),uvu_sph(:,:,:,:,:)
   REAL, ALLOCATABLE :: p(:,:,:,:),p_b(:,:,:,:),dp_b(:,:,:,:)
   REAL, ALLOCATABLE :: q(:,:,:,:),q_b(:,:,:,:),dq_b(:,:,:,:)
   REAL, ALLOCATABLE :: dp(:,:,:,:),dq(:,:,:,:)
   REAL, ALLOCATABLE :: x(:),vv(:),vm(:)
   REAL, ALLOCATABLE :: jlpp(:),jj1(:,:),jj2(:,:)
   REAL :: bpt(3),bpt2(3),bkrot(3)

#if (defined(CPP_MPI) && !defined(CPP_T90))
   INCLUDE 'mpif.h'
   INTEGER ierr(3)
#endif
C   .. Intrinsic Functions ..
   INTRINSIC abs,cmplx,max,mod
C   ..

   t_sphbes = 0.
   t_ylm  = 0.
   t_radint = 0.
   t_sphint = 0.
   t_gggint = 0.
   t_lo = 0.
   tt1 = 0.
   tt2 = 0.
   tt3 = 0.

   ci = cmplx(0., 1.)
   cci = cmplx(0.,-1.)
   tulou = cmplx(0.,0.); tulod = cmplx(0.,0.)
   tdulo = cmplx(0.,0.); tuulo = cmplx(0.,0.); tuloulo = cmplx(0.,0.)
   tuu = cmplx(0.,0.); tdu = cmplx(0.,0.)
   tud = cmplx(0.,0.); tdd = cmplx(0.,0.)

   allocate( yl1((lmaxd+1)**2), yl2((lmaxd+1)**2) )
   allocate( dvd_non(1:nlhd,0:lmaxd,0:lmaxd,0:lmaxd,0:lmaxd) )
   allocate( dvu_non(1:nlhd,0:lmaxd,0:lmaxd,0:lmaxd,0:lmaxd) )
   allocate( uvd_non(1:nlhd,0:lmaxd,0:lmaxd,0:lmaxd,0:lmaxd) )
   allocate( uvu_non(1:nlhd,0:lmaxd,0:lmaxd,0:lmaxd,0:lmaxd) )
   allocate( dvd_sph(0:lmaxd,0:lmaxd,0:lmaxd,0:lmaxd,0:lmaxd) )
   allocate( dvu_sph(0:lmaxd,0:lmaxd,0:lmaxd,0:lmaxd,0:lmaxd) )
   allocate( uvd_sph(0:lmaxd,0:lmaxd,0:lmaxd,0:lmaxd,0:lmaxd) )
   allocate( uvu_sph(0:lmaxd,0:lmaxd,0:lmaxd,0:lmaxd,0:lmaxd) )
   allocate( p(jmtd,2,0:lmaxd,0:lmaxd) )
   allocate( p_b(jmtd,2,0:lmaxd,0:lmaxd) )
   allocate( q(jmtd,2,0:lmaxd,0:lmaxd) )
   allocate( q_b(jmtd,2,0:lmaxd,0:lmaxd) )
   allocate( dp(jmtd,2,0:lmaxd,0:lmaxd) )
   allocate( dp_b(jmtd,2,0:lmaxd,0:lmaxd) )
   allocate( dq(jmtd,2,0:lmaxd,0:lmaxd) )
   allocate( dq_b(jmtd,2,0:lmaxd,0:lmaxd) )
   allocate( x(jmtd),vv(jmtd) )
   allocate( vm(jmtd) )
   allocate( jlpp(0:lmaxd), jj1(0:lmaxd,jmtd), jj2(0:lmaxd,jmtd) )

c***************************************c
c begin 1st neighbor loop:  <k+b1|  c
c***************************************c
   do ikpt_b=1,nntot
    bpt = kdiff(:,ikpt_b)
    rk1 = sqrt(dot_product(bpt,matmul(bbmat,bpt)))
!    rk1= sqrt(dotirp(bpt,bpt,bbmat))
    !if(irank.eq.0) write(*,*)'rk1',rk1

c***************************************c
c begin 2nd neighbor loop:  |k+b2>  c
c***************************************c
    do ikpt_b2=1,nntot2
    indexx = ikpt_b2 + (ikpt_b-1)*nntot2
    bpt2 = kdiff2(:,ikpt_b2)
    rk2 = sqrt(dot_product(bpt2,matmul(bbmat,bpt2)))
!    rk2= sqrt(dotirp(bpt2,bpt2,bbmat))
    if(rk2.ne.0.0) stop 'dmi but rk2.ne.0'

    na = 1
    mlo = 1 ; mlolo = 1

   ! loop over atoms
   DO 210 n = 1,ntype
    lwn = lmax(n)
    nsym = ntypsy(na)
    nh = nlh(nsym)

    !if(indexx.eq.1 .and. irank.eq.0) then
    ! write(*,*)'atom n=',n
    ! write(*,*)'spins=',jspin,jspin_b
    ! do l=0,lwn
    ! write(*,*)'l=',l,epar(l,n,jspin),epar(l,n,jspin_b)
    ! enddo
    !endif

    l_nns = l_skip_non .OR. (lnonsph(n).LT.0) .OR.
   >     ( (invsat(na).ne.0).and.(invsat(na).ne.1) )
    if(invsat(na).eq.0) invsfct = 1.0
    if(invsat(na).eq.1) invsfct = 2.0
    if(indexx.eq.1 .and. irank.eq.0) write(*,*)'invsfct=',invsfct

    ! set up spherical Bessel functions
    ! jj1(l,b1*r) and jj2(l,b2*r)
    call cpu_time(t0)
    do i=1,jri(n)
     gs = rk1*rmsh(i,n)
     call sphbes(lwn,gs,jlpp)
     jj1(:,i) = jlpp(:)

     gs = rk2*rmsh(i,n)
     call sphbes(lwn,gs,jlpp)
     jj2(:,i) = jlpp(:)

c     if(rk1.eq.0.0) then
c      if(jj1(0,i).ne.1.0) write(*,*)'jj1.ne.1',i,rmsh(i,n),jj1(0,i)
c      if(ANY(jj1(1:lwn,i).ne.0.0)) write(*,*)'jj1.ne.0',i,rmsh(i,n)
c     endif
     if(jj2(0,i).ne.1.0) stop 'dmi but jj2.ne.1'
     if(ANY(jj2(1:lwn,i).ne.0.0)) stop 'dmi but jj2.ne.0'
     
    enddo
    call cpu_time(t1)
    t_sphbes=t_sphbes + t1-t0

    ! set up spherical harmonics
    ! yl1(lm) for b1 and yl2(lm) for b2
    yl1 = cmplx(0.,0.)
    bkrot=MATMUL(bpt,bmat)
!    call cotra3(bpt,bkrot,bmat)
    call ylm4(lwn,bkrot,yl1)

    yl2 = cmplx(0.,0.)
    bkrot=MATMUL(bpt2,bmat)
!    call cotra3(bpt2,bkrot,bmat)
    if(ANY(bkrot.ne.0.0)) stop 'dmi but bkrot.ne.0'
    call ylm4(lwn,bkrot,yl2)
    !if(indexx.eq.1 .and. irank.eq.0) write(*,*)'yl2',yl2(1)

    call cpu_time(t0)
    t_ylm=t_ylm + t0-t1

    ! set up products of radial functions and sph. Bessel
    DO ljj1 = 0, lwn
    DO l = 0, lwn
     DO i=1,jri(n)
     p(i,:,l,ljj1) = f(n,i,:,l)*jj1(ljj1,i)
     q(i,:,l,ljj1) = g(n,i,:,l)*jj1(ljj1,i)
     p_b(i,:,l,ljj1) = f_b(n,i,:,l)*jj2(ljj1,i)
     q_b(i,:,l,ljj1) = g_b(n,i,:,l)*jj2(ljj1,i)
     ENDDO
     CALL dujdr(jmtd,jri(n),rmsh(1,n),dx(n),f(n,:,:,l),
   >       jj1,rk1,ljj1,lmaxd,dp(:,:,l,ljj1))
     CALL dujdr(jmtd,jri(n),rmsh(1,n),dx(n),g(n,:,:,l),
   >       jj1,rk1,ljj1,lmaxd,dq(:,:,l,ljj1))
     CALL dujdr(jmtd,jri(n),rmsh(1,n),dx(n),f_b(n,:,:,l),
   >       jj2,rk2,ljj1,lmaxd,dp_b(:,:,l,ljj1))
     CALL dujdr(jmtd,jri(n),rmsh(1,n),dx(n),g_b(n,:,:,l),
   >       jj2,rk2,ljj1,lmaxd,dq_b(:,:,l,ljj1))
    ENDDO
    ENDDO

    if(.false. .and. irank.eq.0 .and. n.eq.1) then
    open(876,file='out_radff')
    open(877,file='out_radgg')
    open(878,file='out_raddf')
    open(879,file='out_raddg')
    open(880,file='out_radjj')
    do i=1,jri(n)
     do l=0,lwn
     write(876,*)rmsh(i,n),f(n,i,1,l),f(n,i,2,l)
     write(877,*)rmsh(i,n),g(n,i,1,l),g(n,i,2,l)
     write(878,*)rmsh(i,n),dp(i,1,l,1),dp(i,2,l,1)
     write(879,*)rmsh(i,n),dq(i,1,l,1),dq(i,2,l,1)
     write(880,*)rmsh(i,n),jj1(l,i),jj2(l,i)
     enddo
    enddo
    close(876)
    close(877)
    close(878)
    close(879)
    close(880)
    stop
    endif

c****************************************************c
c  compute radial integrals             c
c  <u(l')jj1(ljj1) | v(lamda,nu) | u(l)jj2(ljj2)>  c
c  where v(lamda,nu) ~ V^{sph} + V^{non-sph}    c
c****************************************************c
    ! spherical part
    IF(.not.l_skip_sph) THEN
    uvu_sph = 0.
    uvd_sph = 0.
    dvu_sph = 0.
    dvd_sph = 0.
    DO ljj1 = 0, lwn
    DO lp = 0, lwn
     lmini = abs(lp-ljj1)
     lmaxi = lp+ljj1
     lmx = min(lmaxi,lwn)
     DO lh=lmini,lmx
     if(mod(lmaxi+lh,2).eq.1) cycle
     DO ljj2 = 0,0!lwn
       lmini2= abs(lh-ljj2)
       lmaxi2= lh+ljj2
       lmx2 = min(lmaxi2,lwn)
       DO l = lmini2, lmx2
        if(mod(lmaxi2+l,2).eq.1) cycle
        e=(epar(lp,n,jspin)+epar(l,n,jspin_b))/2.0!epar(lh,n,jspin)
        lzb = lh

        !if(irank.eq.0) write(*,*)lh,l,lp,ljj2,ljj1

        !if(irank.eq.0) write(*,*)'uvu',epar(lp,n,jspin)
        call wann_uHu_radintsra5(jmtd,jri(n),rmsh(1,n),dx(n),
   >      e,vr0(1,n),
   >      p(:,:,lp,ljj1),p_b(:,:,l,ljj2),
   >      dp(:,:,lp,ljj1),dp_b(:,:,l,ljj2),
   >      lmaxd,lzb,uvu_sph(lh,l,lp,ljj2,ljj1),irank)

        !if(irank.eq.0) write(*,*)'uvd',1.0
        call wann_uHu_radintsra5(jmtd,jri(n),rmsh(1,n),dx(n),
   >      e,vr0(1,n),
   >      p(:,:,lp,ljj1),q_b(:,:,l,ljj2),
   >      dp(:,:,lp,ljj1),dq_b(:,:,l,ljj2),
   >      lmaxd,lzb,uvd_sph(lh,l,lp,ljj2,ljj1),irank)

        !if(irank.eq.0) write(*,*)'dvu',0.0
        call wann_uHu_radintsra5(jmtd,jri(n),rmsh(1,n),dx(n),
   >      e,vr0(1,n),
   >      q(:,:,lp,ljj1),p_b(:,:,l,ljj2),
   >      dq(:,:,lp,ljj1),dp_b(:,:,l,ljj2),
   >      lmaxd,lzb,dvu_sph(lh,l,lp,ljj2,ljj1),irank)

c        ! TODO: check influence of symmetrization on OM and DMI
c        uvd_sph(lh,l,lp,ljj2,ljj1) = (uvd_sph(lh,l,lp,ljj2,ljj1)
c   >                 +dvu_sph(lh,l,lp,ljj2,ljj1))/2.0
c        dvu_sph(lh,l,lp,ljj2,ljj1) = uvd_sph(lh,l,lp,ljj2,ljj1)

        !if(irank.eq.0) write(*,*)'dvd',epar(lp,n,jspin)
        call wann_uHu_radintsra5(jmtd,jri(n),rmsh(1,n),dx(n),
   >      e,vr0(1,n),
   >      q(:,:,lp,ljj1),q_b(:,:,l,ljj2),
   >      dq(:,:,lp,ljj1),dq_b(:,:,l,ljj2),
   >      lmaxd,lzb,dvd_sph(lh,l,lp,ljj2,ljj1),irank)
       ENDDO
     ENDDO
     ENDDO
    ENDDO
    ENDDO
    ENDIF


    ! nonspherical part
    IF(.not.l_nns) then
    uvu_non = 0.
    uvd_non = 0.
    dvu_non = 0.
    dvd_non = 0.
    DO ljj1 = 0, lwn
    DO ljj2 = 0, 0!lwn
     DO lp = 0, lwn
c     DO l = 0, lp
     DO l = 0, lwn
        DO lh = 1, nh
           DO i = 1,jri(n)
           x(i)=(p(i,1,lp,ljj1)*p_b(i,1,l,ljj2)
   >          +p(i,2,lp,ljj1)*p_b(i,2,l,ljj2))
   >          * vr(i,lh,n)
           ENDDO
           CALL intgr3(x(1:jri(n)),rmsh(1,n),dx(n),jri(n),
   >              uvu_non(lh,l,lp,ljj2,ljj1))
           DO i = 1,jri(n)
           x(i)=(q(i,1,lp,ljj1)*p_b(i,1,l,ljj2)
   >          +q(i,2,lp,ljj1)*p_b(i,2,l,ljj2))
   >          * vr(i,lh,n)
           ENDDO
           CALL intgr3(x(1:jri(n)),rmsh(1,n),dx(n),jri(n),
   >              dvu_non(lh,l,lp,ljj2,ljj1))
           DO i = 1,jri(n)
           x(i)=(p(i,1,lp,ljj1)*q_b(i,1,l,ljj2)
   >          +p(i,2,lp,ljj1)*q_b(i,2,l,ljj2))
   >          * vr(i,lh,n)
           ENDDO
           CALL intgr3(x(1:jri(n)),rmsh(1,n),dx(n),jri(n),
   >              uvd_non(lh,l,lp,ljj2,ljj1))
           DO i = 1,jri(n)
           x(i)=(q(i,1,lp,ljj1)*q_b(i,1,l,ljj2)
   >          +q(i,2,lp,ljj1)*q_b(i,2,l,ljj2))
   >          * vr(i,lh,n)
           ENDDO
           CALL intgr3(x(1:jri(n)),rmsh(1,n),dx(n),jri(n),
   >              dvd_non(lh,l,lp,ljj2,ljj1))
        ENDDO
     ENDDO
     ENDDO
    ENDDO
    ENDDO
    ! symmetry can be used if f=f_b and g=g_b
    ! i.e. if jspin = jspin_b
c    DO lp=0,lwn
c    DO l=lp+1,lwn
c      uvu_non(:,l,lp,:,:) = uvu_non(:,lp,l,:,:)
c      dvd_non(:,l,lp,:,:) = dvd_non(:,lp,l,:,:)
c      uvd_non(:,l,lp,:,:) = dvu_non(:,lp,l,:,:)
c      dvu_non(:,l,lp,:,:) = uvd_non(:,lp,l,:,:)
c    ENDDO
c    ENDDO
    ENDIF

    call cpu_time(t0)
    t_radint = t_radint + t0-t1 

    tuu(:,:,n,indexx) = cmplx(0.,0.)
    tdu(:,:,n,indexx) = cmplx(0.,0.)
    tud(:,:,n,indexx) = cmplx(0.,0.)
    tdd(:,:,n,indexx) = cmplx(0.,0.)

    if(l_skip_sph) GOTO 444
c************** SPHERICAL CONTRIBUTION *******************c
c  compute product of the two Gaunt coefficients     c
c  with the radial integrals (+prefactors)        c
c*********************************************************c
c  We deal with two Gaunt coefficients:         c
c G1 = G( (ltil1,mtil1), (ljj1,mjj1) , ( lp, mp) )    c
c G2 = G( (l , m)   , (ljj2, mjj2), (ltil1, mtil1) ) c
c*********************************************************c
c  use Gaunt conditions to reduce number of operations. c
c  coefficient G(L1,L2,L3) only nonzero if        c
c    a) l1 + l2 + l3 = even              c
c    b) |l2-l3| <= l1 <= l2+l3            c
c    c) m1 = m2 + m3                 c
c*********************************************************c
    DO ljj1=0,lwn
    lljj1 = ljj1 * (ljj1 + 1)
    cciljj1 = cci**ljj1
    DO mjj1=-ljj1,ljj1
     lmjj1 = lljj1 + mjj1
     fac1 = cciljj1*conjg(yl1(lmjj1 + 1))
     if(fac1.eq.0.0) cycle

     DO lp=0,lwn
     llp = lp*(lp+1)
     lmini = abs(ljj1-lp)
     lmaxi = ljj1+lp
     lmx = min(lmaxi,lwn)
     DO mp=-lp,lp
      lmp = llp+mp
      mtil1=mjj1+mp
      IF(abs(mtil1).gt.lmx) cycle

      DO ltil1=lmini,lmx
      ! Gaunt conditions (G1):
      if((mod(lmaxi+ltil1,2).eq.1).or.
   >     (abs(mtil1).gt.ltil1)) cycle

       gc1 = gaunt1(ltil1, ljj1, lp, 
   >          mtil1, mjj1, mp, lmaxd)

       cil1 = (ci**lp) * fac1 * gc1

     DO ljj2=0,0!lwn
     lljj2 = ljj2 * (ljj2 + 1)
     lmini2 = abs(ltil1-ljj2)
     lmaxi2 = ltil1+ljj2
     lmx2 = min(lmaxi2,lwn)
     DO mjj2=-ljj2,ljj2
      lmjj2 = lljj2 + mjj2
      m=mjj2+mtil1
      IF(abs(m).gt.lmx2) cycle

      DO l=lmini2,lmx2
       ! Gaunt conditions (G2):
       if((mod(lmaxi2+l,2).eq.1).or.
   >     (abs(m).gt.l)) cycle
      ll = l*(l+1)
      lm = ll+m

       gc2 = gaunt1( l, ljj2, ltil1,
   >           m, mjj2, mtil1, lmaxd)

       ! set up prefactor
       cil = cil1* ( ci ** (ljj2 - l) ) 
   +       * gc2 * conjg( yl2(lmjj2 + 1) )

       if(cil.eq.0.0) cycle

       ! additional factor from symmetrization (below)
c       cil = 0.5 * cil

       ! compute T-coefficients
       ! using symmetrized uvu,uvd,dvu,dvd integrals
       tuu(lm, lmp, n, indexx)
   >     = tuu(lm, lmp, n, indexx)
   >     + cil * ( uvu_sph(ltil1, l, lp, ljj2, ljj1) )

       tdd(lm, lmp, n, indexx)
   >     = tdd(lm, lmp, n, indexx)
   >     + cil * ( dvd_sph(ltil1, l, lp, ljj2, ljj1) )

       tud(lm, lmp, n, indexx)
   >     = tud(lm, lmp, n, indexx)
   >     + cil * ( uvd_sph(ltil1, l, lp, ljj2, ljj1) )

       tdu(lm, lmp, n, indexx)
   >     = tdu(lm, lmp, n, indexx)
   >     + cil * ( dvu_sph(ltil1, l, lp, ljj2, ljj1) )
      ENDDO!ljj2
     ENDDO!m
     ENDDO!l
      ENDDO!ljj1
     ENDDO!mp
     ENDDO!lp
    ENDDO!mtil1
    ENDDO!ltil1

 444 CONTINUE
    call cpu_time(t1)
    t_sphint = t_sphint + t1-t0
 
    IF( l_nns ) GOTO 555
c************** NON-SPHERICAL CONTRIBUTION ***************c
c  compute product of the three Gaunt coefficients    c
c  with the radial integrals (+prefactors)        c
c*********************************************************c
c  We deal with three Gaunt coefficients:        c
c G1 = G( (ltil1,mtil1) , (lamda,mu) , (ltil2,mtil2) ) c
c G2 = G( (ltil1,mtil1) , (ljj1,mjj1) , (lp,mp)    ) c
c G3 = G( (l,m)     , (ljj2,mjj2) , (ltil2,mtil2) ) c
c*********************************************************c
c  use Gaunt conditions to reduce number of operations. c
c  coefficient G(L1,L2,L3) only nonzero if        c
c    a) l1 + l2 + l3 = even              c
c    b) |l2-l3| <= l1 <= l2+l3            c
c    c) m1 = m2 + m3                 c
c*********************************************************c
    DO ltil2 = 0, lwn     
    DO mtil2 = -ltil2, ltil2
     DO lh = 1, nh
      lamda = llh(lh,nsym)
      lmini = abs(ltil2 - lamda)
      lmaxi = ltil2 + lamda
      lmx = min(lmaxi,lwn)
      mems = nmem(lh,nsym)
      DO mem = 1, mems
        mu = mlh(mem,lh,nsym)
        mtil1 = mtil2+mu
        IF(abs(mtil1).GT.lmx) CYCLE

        DO ltil1 = lmini, lmx

        ! Gaunt conditions (G1):
        if((mod(lmaxi+ltil1,2).eq.1).or.
   >      (abs(mtil1).gt.ltil1)) cycle

         gc1 = gaunt1(ltil1, lamda, ltil2, 
   >             mtil1,  mu, mtil2, lmaxd)
         fac1 = conjg(clnu(mem,lh,nsym)) * gc1 * invsfct
         if(fac1.eq.0.0) CYCLE

     DO lp = 0, lnonsph(n)
      llp = lp * (lp + 1)
      cilp = ci**lp
      DO mp = -lp, lp
        lmp = llp + mp
        mjj1 = mtil1 - mp
        IF(abs(mjj1).GT.lwn) CYCLE

        DO ljj1 = 0, lwn
         lmini2 = abs(lp-ljj1)
         lmaxi2 = lp+ljj1

         ! Gaunt conditions (G2):
         if((lmini2.gt.ltil1).or.(lmaxi2.lt.ltil1).or.
   >        (mod(lmaxi2+ltil1,2).eq.1).or.
   >        (abs(mjj1).gt.ljj1)) cycle

         lljj1 = ljj1 * (ljj1 + 1)
         lmjj1 = lljj1 + mjj1

         gc2 = gaunt1(ltil1, ljj1, lp,
   >             mtil1, mjj1, mp, lmaxd)
         fac2 = fac1 * cilp * (cci**ljj1) * gc2
   >         * conjg( yl1(lmjj1 + 1) )
         IF(fac2.eq.0.0) CYCLE

     DO ljj2 = 0, 0!lwn
      lljj2 = ljj2 * (ljj2 + 1)
      ciljj2 = ci**ljj2
      lmini3 = abs(ltil2 - ljj2)
      lmaxi3 = ltil2 + ljj2
      lmx3 = min(lmaxi3,lnonsph(n))
      DO mjj2 = -ljj2,ljj2
        m = mjj2+mtil2
        IF(abs(m).GT.lmx3) CYCLE
        lmjj2 = lljj2 + mjj2
        fac3 = fac2 * ciljj2 * conjg(yl2(lmjj2 + 1))
        if(fac3.eq.0.0) CYCLE

      DO l = lmini3,lmx3

         ! Gaunt conditions (G3):
         if((mod(lmaxi3+l,2).eq.1).or.
   >        (abs(m).gt.l)) cycle

         ll = l * (l + 1)
         lm = ll + m

         gc3 = gaunt1(l, ljj2, ltil2,
   >             m, mjj2, mtil2, lmaxd)

         ! set up prefactor
          cil = fac3 * (cci**l) * gc3

         ! compute T-coefficients
         tuu(lm, lmp, n, indexx)
   >       = tuu(lm, lmp, n, indexx)
   >       + cil * uvu_non(lh, l, lp, ljj2, ljj1)

         tdd(lm, lmp, n, indexx)
   >       = tdd(lm, lmp, n, indexx)
   >       + cil * dvd_non(lh, l, lp, ljj2, ljj1)

         tud(lm, lmp, n, indexx)
   >       = tud(lm, lmp, n, indexx)
   >       + cil * uvd_non(lh, l, lp, ljj2, ljj1)

         tdu(lm, lmp, n, indexx)
   >       = tdu(lm, lmp, n, indexx)
   >       + cil * dvu_non(lh, l, lp, ljj2, ljj1)
        ENDDO !l
      ENDDO !mjj2
     ENDDO !ljj2
        ENDDO !lp
      ENDDO !mjj1
     ENDDO !mjj1
        ENDDO !ltil1
      ENDDO !mem
     ENDDO !lh
    ENDDO !mtil2
    ENDDO !ltil2

 555 CONTINUE
    call cpu_time(t0)
    t_gggint = t_gggint + t0-t1

c************** LOCAL ORBITAL CONTRIBUTION ***************c
c  determine contributions to T-matrix due to loc. orb. c
c*********************************************************c
    IF((nlo(n).GE.1).AND.(.NOT.l_skip_loc)) THEN
    !write(*,*)'TODO: include loc. orb. for DMI'
     call wann_uHu_tlo(
   >       memd,nlhd,ntypsd,jmtd,lmaxd,dx(n),rmsh(1,n),jri(n),
   >       lmax(n),ntypsy,natd,lnonsph(n),lmd,lmplmd,clnu,
   >       mlh,nmem,llh,nlh,irank,vr(1,0,n),nlod,llod,
   >       loplod,ello(1,n),
   >       llo(1,n),nlo(n),lo1l(0,n),l_dulo(1,n),ulo_der(1,n),
   >       f(n,1:,1:,0:),g(n,1:,1:,0:),flo(n,1:,1:,1:),
   >       f_b(n,1:,1:,0:),g_b(n,1:,1:,0:),flo_b(n,1:,1:,1:),
   >       vr0(1,n),epar(0,n,jspin),l_skip_sph,
   >       l_nns,rk1,rk2,invsfct,yl1,yl2,jj1,jj2,
   >       p,dp,p_b,dp_b,q,dq,q_b,dq_b,
   >       tuulo(0,1,-llod,n,indexx),
   >       tdulo(0,1,-llod,n,indexx),
   >       tulou(0,1,-llod,n,indexx),
   >       tulod(0,1,-llod,n,indexx),
   >       tuloulo(1,-llod,1,-llod,n,indexx))
     call cpu_time(t1)
     t_lo = t_lo + t1-t0
    ENDIF

    na = na + neq(n)
 210 ENDDO !loop over atoms

c    write(*,*)ikpt_b,ikpt_b2
c    write(*,*)'t_radint=',t_radint-tt1
c    write(*,*)'t_sphint=',t_sphint-tt2
c    write(*,*)'t_gggint=',t_gggint-tt3
c    tt1 = t_radint
c    tt2 = t_sphint
c    tt3 = t_gggint

    enddo !ikpt_b2
   enddo !ikpt_b

#if (defined(CPP_MPI) && !defined(CPP_T90))
   CALL MPI_BARRIER(MPI_COMM_WORLD,ierr)
#endif

   deallocate( yl1, yl2 )
   deallocate( dvd_sph, dvu_sph, uvd_sph, uvu_sph ) 
   deallocate( dvd_non, dvu_non, uvd_non, uvu_non ) 
   deallocate( p, dp, p_b, dp_b, q, dq, q_b, dq_b )
   deallocate( x,vv )
   deallocate( vm )
   deallocate( jlpp, jj1, jj2 )

c   if(irank.eq.0) then
c    write(*,*)'t_sphbes=',t_sphbes
c    write(*,*)'t_ylm  =',t_ylm
c    write(*,*)'t_radint=',t_radint
c    write(*,*)'t_sphint=',t_sphint
c    write(*,*)'t_gggint=',t_gggint
c    write(*,*)'t_locorb=',t_lo
c   endif

   END SUBROUTINE wann_uHu_tlmplm2
   END MODULE m_wann_uHu_tlmplm2